Turistička zajednica grada Čakovca

TZ ČAKOVEC – Turistički ured
Kralja Tomislava 1
40 000 Čakovec
Međimurska županija
Hrvatska (Croatia)

T: 385-40-313-319
F: 385-40-310-991

Direktor
Filip Horvat, mag.oec.

Pomoćnik direktora 
Marijo Krčmar, oec.

Stručni suradnik za financije i računovodstvo
Ksenija Zrna