DOBRODOŠLI NA
PORCIJUNKULOVO

Dani šarenih trenutaka i pozitivnih emocija u Čakovcu. Doživite čari kulturno – turističke manifestacije Porcijunkulovo, koje se odvija od 28.7. do 2.8.2022.

Sponzori