Turistička zajednica grada Čakovca
TZ ČAKOVEC – Turistički ured

Kralja Tomislava 1
40 000 Čakovec
Međimurska županija
Hrvatska (Croatia)

Telefon: 040/313-319, 040/313-365
Faks: 040/310-991
Web: www.tourism-cakovec.hr